O konferencji

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na


13. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”


Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 10 czerwca w formule online.


Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w wieku do 6. r.ż.

Od ponad roku nasze życie rodzinne i zawodowe mocno doświadczane jest przez konsekwencje pandemii. Podczas konferencji będziemy mówić o tym, jak ta sytuacja wpływa na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie naszych podopiecznych i klientów, ale także jakim wyzwaniem jest dla profesjonalistów i jak, wykonując zawody pomocowe, zadbać o swój dobrostan i zapobiegać wypaleniu.

Podobnie jak w minionych latach, poruszymy kwestie związane z profilaktyką krzywdzenia dzieci, wspieraniem rodziców i opiekunów w tworzeniu bezpiecznej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy wychowawczych.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ przypada w roku 30-lecia działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Cieszymy się, że przy tej okazji możemy się podzielić swoim doświadczeniem oraz czerpać z wiedzy naszych znakomitych gości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.


Gośćmi specjalnymi konferencji będą:

Tessa Baradon – psychoterapeutka, psychoanalityczka dzieci i młodzieży. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest przywiązanie i trauma relacyjna w niemowlęctwie. W Anna Freud Centre w Londynie rozwija model psychoterapii rodzic-niemowlę. Zajmuje się również mikroanalizą interakcji między rodzicem a niemowlęciem. Od 2011 r. jest profesor wizytującą na Uniwersytecie Witwatersrand (RPA) i współpracuje przy projektach badawczych dotyczących kulturowych aspektów zdrowia psychicznego niemowląt.

Gerry Byrne - kierownik Zakładu ds. Przywiązania i Opieki Perinatalnej w Oxford Health NHS Foundation Trust w Oksfordzie, ekspert zajmujący się specjalistyczną oceną relacji rodzic-dziecko, przywiązania, oceny i leczenia rodziców krzywdzących dzieci, autor i trener Lighthouse Mentalization Based Treatment-Parenting Programme, superwizor MBT w Anna Freud Center.

Agenda

9 czerwca 2021

Transmisja dostępna od 09.06.21 od godziny 09.00
 
 
9.00 - 9.15 Otwarcie konferencji, dr Monika Sajkowska, Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 
9.15 - 10.45 (PL) - „Zmierz się ze swoją ciemnością”. Mentalizowanie w czasach pandemii – poradnik przetrwania | Gerry Byrne, Anna Freud Centre, Oxford University >
 
9.00 - 10.45 (EN) - ‘Lean into your dark.’ Mentalizing through the pandemic – a survival guide | Gerry Byrne, Anna Freud Centre, Oxford University >
 
10.45 - 11.00 Przerwa
 
Sesje równoległe - transmisja dostępna od 09.06.21 od godziny 11.00
 
11.00 - 12.30 Konsekwencje pandemii dla zdrowia psychicznego rodziców i dzieci. Raport z najnowszych badań prowadzonych na Wydziale Psychologii UW | dr hab. Grażyna Kmita, dr hab. Małgorzata Gambin, Anna Szczepaniak >
 
11.00 - 12.30 Modele współczesnego ojcostwa i aktualne wyzwania w pracy z ojcami | dr Marta Bierca, Maciej Chodorek >
 
Transmisja dostępna od 09.06.21 od godziny 15.00
 
15.00-16.30 Między ‘demiurgiem’ a ‘bezsilnym demiurgiem’ - praktyki i strategie rodzicielskie we współczesnej Polsce - dr hab. Małgorzata Sikorska | Jak zepsute zabawki. Uprzedmiotawianie i „naprawianie” dzieci w programach reality show - dr Anna Golus >
 
16.30 – 16.45 Przerwa
 
Sesje równoległe - transmisja dostępna od 09.06.21 od godziny 16.45
 
16.45 – 18.15 Systemowa analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review) – dlaczego potrzebujemy jej w Polsce? | Anna Krawczak, Stowarzyszenie Nasz Bocian Katarzyna Katana, Renata Szredzińska, Jolanta Zmarzlik, FDDS >
 
16.45 – 18.15 Wypalenie rodzicielskie: przyczyny i konsekwencje - Dr Dorota Szczygieł | Stres i wypalenie u rodziców dzieci w spektrum autyzmu - Olga Ślepowrońska >
 
18.15 Zakończenie I dnia konferencji planowane jest na godzinę 18:15
 
 
 
 
Prelegenci
Gerry Byrne
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Małgorzata Gambin
Dr Marta Bierca
Maciej Chodorek
dr hab. Małgorzata Sikorska
dr Anna Golus
Beata Granops
Dr Dorota Szczygieł
Olga Ślepowrońska
Tessa Baradon
Anna Nykiel
Urszula Kubicka-Kraszyńska
Anna Krawczak
Renata Szredzińska
Jolanta Zmarzlik
Katarzyna Katana
Natalia Sarata
Joanna Gorczowska
Dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Joanna Pietrusiewicz
Anna Stolaś
Magda Winiarska-Smoczyńska
Anna Szczepaniak
Finansowanie
Konferencja w ramach projektu „Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland implementation and promotion of Barnahus model” współfinansowanego ze środków programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018
Organizator
Kontakt
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
www.fdds.pl
Dział szkoleń i eventów
edukacja@fdds.pl